Konkursy motoryzacyjne

Regulamin

Uczestnictwo
W konkursach organizowanych na stronie konkursy.forumsamochodowe.pl mogą uczestniczyć użytkownicy którzy mają założone konto. Rejestracja użytkownika na stronie jest darmowa.

Terminy konkursów
Każdy konkurs dostępny na stronie ma oznaczoną datę startu i zakończenia. Podczas aktywności konkursu jest on dostępny do rozwiązania przez zarejestrowanych użytkowników. Daty te mogą ulec zmianie bez podania przyczyn.

Jak przystąpić do konkursów?
Każdy użytkownik który chce przystąpić do konkursu powinien założyć darmowe konto na stronie http://konkursy.forumsamochodowe.pl/register. Po rejestracji należy aktywować konto. Link do aktywacji konta przyjdzie zaraz po rejestracji na podany adres email, który został podany w formularzu. Po poprawnej aktywacji konta wystarczy zalogować się na podane wcześniej dane. Mamy możliwość rozwiązywania wszystkich dostępnych konkursów na podanej wyżej stronie.

Jak wygrać?
Wszystkie dostępne konkursy mają taką samą zasadę działania i żeby wygrać trzeba odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania w jak najkrótszym czasie. W każdym z konkursów podczas jego rozwiązywania serwowana jest określona ilość pytań. Pytania te mogą się różnić przy kolejnym podejściu, ale zawsze ich ilość będzie taka sama.

Użytkownik
Biorący udział w konkursie Użytkownik jest zobowiązany do nie używania wszelkiego rodzaju programów, które w sposób sztuczny rozwiążą konkurs i będą przedstawiały nie realne czasy. Stosowanie tego typu technik, które są niedozwolone mogą skutkować usunięciem użytkownika z konkursu i blokadą jego konta. Grupa motmedia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego użytkownika z udziału w konkursie bądź wszystkich dostępnych konkursach.

Nagrody
Na stronie konkursowej podane są nagrody, które mogą zdobyć użytkownicy zajmujący odpowiednie miejsca w rankingu pokrywające się z miejscami nagród po zakończonym konkursie.

Zastrzeżenie prywatności
Wszystkie dane osobowe użytkownika, które podaje podczas rejestracji zgromadzone podczas konkursów przez Grupę motmedia.pl wykorzystywane będą do celów zasadnie związanych z organizacją i promocją konkursów. Wszystkie dane zgromadzone podczas konkursu podlegają zasadom opisanym w Polityce prywatności dostępnej na stronie http://www.motmedia.pl/polityka-prywatnosci. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych pisząc na adres http://www.motmedia.pl/kontakt w celu bezpłatnej zmiany, zablokowania i usunięcia ich nieprawidłowości.

Odbiór nagród
Użytkownicy którzy wygrają nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową do 7 dni po zakończonym konkursie. Mają obowiązek przesłać pełne dane adresowe do doręczenia nagrody w mailu zwrotnym w terminie 7 dni od wysłania przez Grupę motmedia.pl maila z informacją o wygranej. W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie nagroda, którą wygrał użytkownik przepada. Nagrody wysyłane będą Pocztą Polską lub wybraną firmą kurierską.

Internet
Grupa motmedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji. Grupa motmedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów Konkursu wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników. W przypadku niefunkcjonowania internetowej części Konkursu w zaplanowany sposób z dowolnej przyczyny, m.in. wskutek zawirusowania, usterek, błędów, manipulacji, ingerencji, oszustwa, problemów technicznych albo innych przyczyn pogarszających lub wpływających na organizację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność albo prawidłowe prowadzenie Konkursu, Grupa motmedia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zmiana nie pogorszy warunków uczestnictwa w Konkursie. Każda zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie głównej Konkursów.

Ograniczenie odpowiedzialności
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i szkody związane z naruszeniem przez uczestnika Regulaminu niniejszego Konkursu, a w szczególności związane ze zgłoszeniem do Konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Organizator i administrator danych
Grupa motmedia.pl